Driving business agility with open source, innovation fueled from outside – Customer case: Travelcard, project Next

Peter Latten, Managing Consultant, Ciber en Maarten Küppers, Service Line Manager Java & Open Source, Ciber

Bedrijven moeten continu innoveren om hun positie te kunnen consolideren en versterken.

Het is nodig steeds sneller te kunnen inspelen op de markt, ideeën, wensen en concurrenten, maar ook leveranciers op hun geleverde (soft)waren aan te kunnen spreken. Hoe kunnen een agile werkwijze en open source hieraan bijdragen?

Travelcard vernieuwt haar IT-landschap in het project Next. Integratie van standaardoplossingen zoals Salesforce in deze nieuwe architectuur vindt plaats met open source software, gebruikmakend van een agile aanpak. Welke voordelen biedt dit? En zijn er ook nadelen?